Hợp tác Advance - Khang Anh

Tập đoàn Advance Nhật Bản bắt đầu khảo sát, tìm hiểu, đánh giá về thị trường Việt Nam từ đầu năm 2017. Sau quá trình đó, Tập đoàn đã tin tưởng lựa chọn Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Khang Anh là đối tác chiến lược tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo, trao đổi giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

Mới đây, tại trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Khang Anh, ban lãnh đạo của hai đơn vị đã có mặt để tổ chức Lễ chuyển giao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Advance, Nhật Bản và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Khang Anh.

Theo đó, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Khang Anh chính thức trở thành đại diện của Tập đoàn Advance tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy trong các lĩnh vực giáo dục như: du học Nhật Bản cho du học sinh; thực tập hưởng lương cho sinh viên đại học; đào tạo tiếng Nhật cho mọi người.

Sự kiện hợp tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với sự phát triển của cả hai công ty. Đây là cơ hội để Tập doàn Advance Nhật Bản đặt nền móng hoạt động tại Việt Nam; đồng thời là động lực nâng cao uy tín, thúc đẩy Công ty Khang Anh trưởng thành mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.