Học tiếng Nhật tại Công ty Khang Anh

- Nếu chưa có trình độ Nhật ngữ, học sinh được bố trí học tiếng Nhật từ 02-05 tháng tại Trung tâm ngoại ngữ, Công ty Khang Anh.

- Bài giảng tiếng Nhật được soạn theo các trình độ từ sơ, trung, cao cấp (giáo trình Mina no Nihongo) do giáo viên chuyên môn tiếng Nhật của Trung tâm ngoại ngữ, Công ty Khang Anh (với nhiều năm kinh nghiệm sinh sống tại Nhật Bản và giảng dạy Nhật ngữ cho học sinh Việt Nam) trực tiếp giảng dạy. Trong quá trình học tập, học sinh đồng thời được cung cấp nhiều thông tin về cuộc sống trong thời gian du học tại Nhật Bản, hướng dẫn phương pháp học tập, giới thiệu văn hóa, luật pháp Nhật Bản.

- Trước mỗi kỳ thi năng lực Nhật ngữ (Nat Test, Top J, J Test…), Trung tâm Ngoại ngữ của Công ty Khang Anh tổ chức cho học sinh làm các đề thi thử năng lực Nhật ngữ theo trình độ. Tư vấn viên của Công ty Khang Anh phụ trách nộp hồ sơ thi năng lực cho học viên.

- Đặc biệt, tại Công ty Khang Anh có tổ chức giờ dạy đặc biệt về kỹ năng phỏng vấn xin việc làm tại Nhật Bản.